bóg dziewczynce

bóg świeci oczami
w miliardach odłamków
w szklanej dziewczynce