jest może

jest może tak bywa nim sobą i w innym to nie
jest może tak bywa nim sobą i w innym
jest może tak bywa nim sobą
jest może tak bywa nim
jest może tak bywa
jest może tak
jest może