miejscowość sny

miejscowość: krwotok z dróg rodnych
ulica: mięso płucze sny