na 1

na drugie nic
tak ma los na pierwsze
stɔs
nasz adres:
ascz ul być może 1