piła ślizgawek

piła
w płaszczu
korniszon
żegluje

harfa
ślizgawek