podobnie słucha

podobnie do fantazji — którą husserl przytacza jako kolejny przykład zjawiska istniejącego wyłącznie dla podmiotu — doznanie kinestetyczne stanowi instancję czegoś wewnętrznego świadomości, co nie ulega osądom prawdy lub fałszu
być znaczy zawodzić
spotkałam go na drodze do klasztoru
zosia ta co mieszkała za strażnicą nie pamiętam jej brat miał trabanta a tak mi mów
zdjęcia rentgenowskie płótna na którym vincent van gogh namalował autoportret w filcowym kapeluszu pokazują że przed nim zajmowała je nieznana naga kobieca postać
zamyka oczy by wyjść z siebie
warto popłynąć łódką i zagubić się w którymś z bocznych ramion bugu
los należy do świateł niewidzialnych
dusza współczesnego człowieka ma trzy odnóża: lęk, próżność, pretensję i jeden palec przytrzaśnięty drzwiami
przez rozlepkość
studnia św patryka w orvieto ma 58 metrów głębokości
przez widocznienie
światła się słucha