tak 1

tak ma los na pierwsze
stɔs
nasz adres:
ascz ul być może 1